Aktuální k roku 2006

logo

TJ TATRAN MIŘETICE  dříve  SK MIŘETICE  

    Historický okamžik nastal patnáctého května ve dvacet hodin, kdy vznikl fotbalový klub pod názvem SK Miřetice. Na jeho tradici pokračuje TJ Tatran.

Vše začalo za okupace

    K založení fotbalového oddílu přispěla hlavně touha místní mladé generace po sportovním

a kulturním vyžití. V období druhé světové války byly zakázány taneční zábavy, a tak mládež

hledala vhodnou příležitost k uplatnění ve volném čase. Pro vesnického kluka byla nejlákavější

zábavou hra s míčem a především kopaná. A tak 15. 5. 1941 ve 20 hodin spatřil světlo světa

fotbalový klub SK Miřetice. Tak jako na většině vesnic chybělo tehdy hřiště, jaké známe nyní,

a tak se hrávalo na posekaných loukách či strništích po sklizni obilí. To vedlo miřetické fotbalisty

i jejich příznivce ke snaze získat pozemek na hřiště, který by tvrale sloužil ke sportovním účelům.

I tak je současné hřiště již na čtvtém místě od počátku kopané v Miřeticích. Ani úprava terénu

nebyla jednoduchá, chyběly takové machanizmy, jako dnes a bylo třeba vynaložit spoustu

namáhavé ruční práce. První dresy si musel každý pořídit ze svého, většinou obarvením košile na

zeleno, stejně tak i kopačky si každý kupoval sám. K zápasům u soupeřů se jezdilo na kolech,

pouze do vzdálenějších obcí se hledala jiná možnost dopravy, jako třeba na korbě nákladního

auta. Finanční prostředky na činnost se získávaly výberem vstupného na zápasech, pořádáním

tanečních zábav, tradiční maškarou či maškarními plesy. U hřiště chyběli kabiny a tak se hráči

převlékaly kde se dalo. To se změnilo v roce 1955, kdy byl za spolupráce s tehdejším MNV

získán pozemek, na kterém je dnešní hřiště. Byly zde vybudovány kabiny se sociálním

zařízením, později tribuna pro diváky a kiosek na občerstvení. Velmi významná byla v této

době činnost pro získání finančních prostředků odpracováním nesmírného množství brigádnických

hodin na akcích MNV, stejně tak pro místní JZD. Nutno podotknout, že vzájemná spolupráce

s těmito orgány byla velmi dobrá, podobně jako jejich nástupnickými subjekty v současnosti.

Sportovní vrchol l. B třída

     Po sportovní stránce se má oddíl za čím ohlédnout. Od roku 1952 hrál Tatran okresní přebor.

V roce 1955 postoupil do l.B třídy, kde setrval čtyři sezóny. Poté se hrálo se střídavými úspěchy

v okresním přeboru, a v roce 1968 hrály Miřetice dokonce IV. třídu. Postup opět do OP se podařil

v roce 1970, avšak po roční anabázi mužstvo opět „spadlo“ do nižši soutěže. Ale to již nastávala

éra miřetické kopané. V roce 1974 přišel postup do I.B třídy, kde se hrálo s vyjímkou let 1974,

1978 a 1982 až do roku 1990. Od poslední dekády dvacátého století hraje Tatran se střídavými

úspěchy. V  současné době má oddíl 6 družstev – „A“ mužsto, „B“ mužstvo, dorost, mladši a starší

žáky a v neposlední radě přípravka.